Evenementen tot 5 juli geannuleerd

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus heeft het gemeentebestuur van Tervuren beslist om alle gemeentelijke evenementen van 19 april tot en met 5 juli te annuleren of te verplaatsen.

Doordat de huidige coronamaatregelen wellicht heel geleidelijk afgebouwd zullen worden, is het bijzonder onzeker of de evenementen die in deze periode gepland staan, mogen plaatsvinden. Om duidelijkheid te scheppen, hakt het bestuur de knoop nu al door. De organisatie van deze activiteiten vraagt immers veel voorbereiding en verloopt ook moeizamer door de huidige coronamaatregelen. Daarnaast is het risico groot om nu onzekere financiële engagementen aan te gaan.

Evenementen voor jong en oud geannuleerd

Het gaat om populaire activiteiten die heel wat mensen van alle leeftijden op de been brengen. Zo kunnen bijvoorbeeld de Bloemenmarkt, de Artiestentoer en de braderie niet doorgaan. Ook het zomerfestival “Hee Tervuren” met de Tervuren Horeca Run valt jammer genoeg in deze periode. Momenteel wordt bekeken of bepaalde activiteiten kunnen verplaatst worden naar een latere datum. Een andere mogelijkheid is om tijdens de tweede helft van het jaar een aantal alternatieve en kleinschaligere initiatieven te nemen, maar dat hangt af van de verdere evolutie van de coronacrisis.